Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny

Co to jsou geopatogenní zóny.

Takto nazýváme nepravidelnou část prostoru, která je zatížena určitým druhem záření. Jsou to záření, která současná věda zná, ale také ještě nezná. Geopatogenní zóny (dále jen GPZ) jsou detekovány většinou senzibilní osobou, která k detekci používá většinou různých druhů virgulí.Obecně lze konstatovat, že živý oganismus reaguje na porušení jakékoliv homogenity pole, ve kterém se nachází, nebo do něho vstupuje. Lidský organismus na toto porušení homogenity reaguje buď vědomě nebo nevědomě. Porušení homogenity může vyvolat například podzemní voda, bývalá řečiště, rybníky, močály, ložiska podzemních plynů, radioaktivní podloží, místa kde se stýkají různé horniny a kde nastávají geologické zlomy a pod.

Jak na nás působí.

 

  V praxi se setkáváme s tím, že děti jejichž postel je umístěna na GPZ mají neklidné spaní, budí se, pláčí a pokud to lze, snaží se v posteli dostat do místa kde je to lepší (ráno je např.rodiče najdou schoulené v jednom místě). Děti jsou na vliv GPZ daleko citlivější než dospělý člověk.

Dospělí se rovněž "brání" odchodu do postele. V noci nemohou dlouho usnout, budí se, zdají se jim nepěkné sny. Ráno bývá člověk unavený, nevyspalý, nervózní.

  Podle toho v jaké části lůžka se GPZ nachází, tak v této oblasti člověk po nějaké době může začít sledovat zdravotní změny. Zde si lze všimnout korelace – zdravotní problém je v té části těla, které je nad detekovanou GPZ. Zpočátku jsou to již uvedené jevy. Po určité době však může dojít k zánětlivým onemocněním, záchvatům, nádorovým onemocněním atp. Byla dokonce sestavena tabulka, kde na základě průzkumu bylo zveřejněno jaké zdravotní problémy se vyskytly v závislosti na délce (měsíce až roky) pobytu nemocného na lůžku ovlivňovaného GPZ.

Senzibilové ve spolupráci s lékaři zjistili, že infarkt a mozková mrtvice postihne dotyčného velmi často na místě výskytu GPZ.

V místě křižování dvou nebo i více pásů GPZ je toto místo mnohem silnější než jenom samotný pás GPZ.

Je zjištěn prokazatelný vliv působení spodní vody a onkologicky nemocných. Statisticky je zjištěno, že nejčstější výskyt takového onemocnění je u osob, které bydlí v bytech nebo domech v blízkosti řek, rybníků.močálů, tedy s větším výskytem GPZ. Jsou známá např.místa, kdy na jedné straně ulice je výskyt takovýchto onemocnění minimální a na druhé straně ulice jsou domy, kde je toto onemocnění takřka běžné.

 

Jak se před nimi můžeme chránit

Naši předkové již dávno znali pojem škodlivých míst (dnešní GPZ) a dovedli se jim vyhýbat. Všímali si kupříkladu kde si v domě lehne pes a kočka (kočka je vyhledává). Podle toho se také přizpůsobili. Obraceli se však také na zkušené proutkaře, kteří dokázali příslušné místo virgulí detekovat velmi přesně.
Dodnes můžeme zjišťovat, že staré domy, hrady, zámky, a základy domů na místech dnešních vykopávek jsou postaveny tak, že stěny kopírují pásy GPZ. Můžeme si všimnout, že některé stavby nemají pravoúhlý půdorys.Šikmá stěna zde kopírovala negativní vliv místa. Vzhledem k hustotě GPZ a velikosti domů jsou obývací místnosti bez GPZ a naopak obslužné místnosti a chodby jsou těmito GPZ zasaženy.
Dnes se v prodeji objevuje řada zařízení a přístrojů, které spolehlivě odruší GPZ. Jaké je potom rozčarování majitele domu, který si pozve do domu senzibila, který tyto GPZ potom detekuje a on je má přitom spolehlivě odrušené !
Odrušení GPZ není možné! Některá zařízení dokáží snížit intenzitu žáření GPZ. Řada z nich však po určité době přestává fungovat.Navíc intenzita GPZ je v průběhu dne a v průběhu roku rozdílná - na jaře a na podzim je intenzita vyšší.
Jediným spolehlivým prostředkem jak se vyhnout škodlivému záření GPZ je přemístění lůžka, pracovního stolu nebo oblíbeného místa kde trávíme více času mimo toto škodlivé záření.
Uvádí se, že již pravidelný 2 hodinový pobyt na GPZ se negativně podepisuje na zdravotním stavu člověka.

Vliv a intenzita GPZ je mnohem vyšší na místě křížení pásů GPZ. GPZ nabývají rozdílných hodnot intenzity záření v průběhu dne - mezi 2 až 6 hodinou ranní je intenzit a vyšší.


"Používaná odrušení GPZ" :
sláma, vrstvy igelitu,vrstvy alobalu, olověný plát, kůra některých stromů, kovové pentagramy a další geometrické tvary vč.oblíbených kovových spirál vkládaných pod lůžko, různé byliny, elektronické přístroje k tomu sestrojené, různé stínící dečky atp.Toto je mnohdy lidem doporučovány a to dokonce v rámci různých výzkumných úkolů. Je nutno se zmínit, že jsou tyto produkty v cenách mnohdy několika tisíc korun !!