Meditace - to slovo nás přitahuje a zároveň máme strach.

Čeho se vlastně bojíme ?

 

Meditace - neboli vhled ( pohled mysli do našeho nitra ).

Většina učení a zejména výcvik Buddhistické meditace jsou zaměřena k jedinému bodu :                   

k vhledu do přirozenosti mysli, který nás osvobodí od strachu ze smrti

( a mnoha jiných strachů, které nás pronásledují ) a pomůže nám najít naši vlastní pravdu života.

Pohled dovnitř vyžaduje značnou citlivost a velkou odvahu.

Znamená totální změnu postojů k životu i smrti, protože od dětství jsme vychováváni k přesnému opaku.

Jsme naučeni vnímat vše pouze vně a sebe pouze kolem sebe.

Sebemenší " záblesky " z nitra ( okamžiky světla, vnitřního ticha, míru, vnitřní hlas..) nás mohou vylekat, nebo máme dokonce dojem, že s námi něco není v pořádku.

Jsme tak zvyklí na pohled ven ( hodnocení, kritika, posuzování, hledání viníka ), že jsme skoro ztratili přístup k našemu vnitřnímu JÁ.

Často se tak bojíme pohledu dovnitř, že se domníváme, že by to mohlo způsobit ztrátu " zdravého rozumu ", nebo se bojíme toho, co nám bude odhaleno ?

Bojíme se své vlastní pravé přirozenosti ?

Ticho, klid a samota nás děsí a zoufale se bráníme hlukem, prací, spěchem nebo se utápíme v slzách lítosti a bolesti ze samoty.

Nebo se bojíme pohledu " dovnitř " ze strachu, že odhalíme, že život bychom mohli žít jinak, než dosud ?

Že bychom mohli opustit své vlastní " vězení ", které si celý život nosíme " ve své hlavě " ( ve své mysli )?

Protože s poznáním přichází zodpovědnost.

Proto i když se otevřou dveře našeho pomyslného vězení, pro vězně je někdy těžké vezení opustit a raději zůstane.

Vyjít ven totiž znamená převzít zodpovědnost za svůj život.

Zůstat a trpět je pohodlnější.

Je to něco, co už znám. Je to moje " jistota ".

Vyjít ven je svoboda.

Na svobodě už ale musím být sám za sebe a to mě děsí.

Žalářník je naše nevědomost.

  

MEDITACE plná laskavosti

 

Vybrala jsem pro vás meditaci s univerzální působností - nezáleží na tom,jakého jste vyznání či názoru,je to meditace vhodná pro každého.Nazývá se mettá ,což znamená milující laskavost.

V naší mysli-nekonečné zásobárně možností-jsou jako semínka ukryty všechny emoce,pocity,nálady.V běžném životě si díky různým okolnostem přivykneme častěji používat jen některé z nich a na ty si zvykneme.Smutné je,když jde o polohy smutku,deprese,strachu,úzkosti,hněvu,závisti apod.

Naštěstí naše mysl není nehybný kámen,proto máme stále možnost podpořit radost,pokoj,poznání.Uvedeme si proto základní přístup,jak toho můžeme dosáhnout.

Vybereme si klidný prostor a čas.Zaujmeme stabilní pozici vsedě,tak abychom se cítili pohodlně.Projdeme si celé tělo a uvolníme případná napětí,hlavně pozor na ramena a obličejové svaly,bříško volné,aby se dobře dýchalo.Na chvíli se zaměříme na svůj dech,setrváváme u něj plnou pozorností,vše ostatní,starosti,plány,očekávání,vzpomínky,ten batůžek co stále nosíme,odložíme na chvíli stranou.Jsme pár okamžiků jen u nádechu a výdechu.Jakmile se mysl alespoň trošku zklidní,pokusíme se naladit na vnitřní kvalitu laskavosti.Třeba tím,že si vybavíme událost,kdy jsme se cítili opravdu naplněně a šťastně.Kdy nám například někdo pomohl či my někomu,nebo chvíle strávené v přírodě.

Někomu může pomoci se soustředit do srdce a dýchat do něj.Je možné vizualizovat si světlo,které při nádechu naplňuje naše srdce a při výdechu se rozlévá po celém těle.Posíláme sami sobě myšlenky laskavosti a dobra,např.kéž se mi dobře daří v životě,kéž jsem šťasten,kéž jsem zdráv...Každý sobě může přát,co právě cítí jako potřebné ve svém životě.Pak si vybavíme někoho ze svých blízkých a stejně tak jemu posíláme paprsky světla,energii laskavosti,či prostě jen pozornost se záměrem přát dobré věci.

Můžeme poslat laskavost dalším blízkým,třeba i člověku,s nímž máme momentálně spory.Pošleme štěstí celému světu.Nakonec se zase vrátíme sami k sobě,ke svému srdci,laskavost zaměříme na sebe.A ještě chvíli spočíváme u nádechu a výdechu.

Někomu může pomoci pustit si jemnou hudbu.Tato meditace je zvlášť vhodná navečer pro klidné spaní.A pokud máte pocit,že vám rozvoj laskavosti  "nešel" , nevzdávejte to.Semínko nevyroste v květinu po jednom zalití...

Kéž jsou šťastny všechny bytosti !

 

 

T V Ů J   D E N N Í   R I T U Á L

1.

Každé ráno do pěti minut po probuzení si vzpomeň na svou planetu a své blízké. Usměj se prostřednictvím svého duchovního srdce a poděkuj za nový den tvého života. Poděkuj za všechny ty drobnosti, které jsou každodenní součástí tvého života, a uvědom si je.

2.

Když vstaneš a poprvé pohlédneš ráno do zrcadla, usměj se na sebe zcela obyčejným úsměvem a poděkuj, že jsi taková bytost, jaká jsi. Roztáhni ruce jak nejvíce můžeš s představou, že objímáš celou planetu. Vnímej toto spojení celou svou bytostí.

3.

Až vyjdeš ven, pohlaď list stromu nebo květ květiny nebo trávu nebo se dotkni kmene stromu. Ve chvíli dotyku pošli moudrost těm, kteří ovlivňují dění na tvé planetě a ve své nevědomosti ji ubližují a pošli lásku obyčejného člověka té rostlině, které se právě dotýkáš. Tato energie poteče říší rostlin až do samého srdce tvé planety.

4.

Až potkáš prvního člověka, popřej mu ve svém nitru zdraví, úspěch a lásku. Skrze tohoto člověka se tvé přání dostane během několika hodin do duchovních těl všech lidí tvé civilizace a skrze ně do srdce tvé planety.

5.

Až budeš jíst v právě prožívaném dni první pokrm, poděkuj upřímně za tento dar své planetě. Poděkuj čistě vnitřním prožitkem a uvědoměním. Možná se budeš divit, ale tento tvůj počin pomůže nasytit velké množství právě hladovějících a tvé poděkování potěší tvou planetu. To samé učiň při prvním doušku jakékoliv tekutiny.

6.

Seznam prosím s těmito sedmi body inspirace každý den jednu novou lidskou bytost.

7.

Až v právě prožívaném dni poprvé pocítíš smutek, žal, či jakoukoliv bolest nebo stín na Své duši, vzpomeň si na svou planetu. A uvidíš, co úžasného se stane.