ROVNOVÁHA TĚLA JIN JANG

,,Žlutý císař řekl: Jin a jang jsou cestou nebes a země, jsou základním principem všech věcí, otcem a matkou nekonečných proměn, kořenem a počátkem života i smrti, a sídlem duchovního poznání. Proto i při léčení nemoci je třeba pátrat po jejich podstatě ( zda je jinové nebo jangové povahy ).“

 Z hlediska tradiční čínské medicíny je nahlíženo na člověka jako na součást celku – vesmíru, který na něho neustále působí. Z hlediska mikrokosmu je i člověk celkem. V tomto smyslu neexistuje onemocnění jen jednoho orgánu, nebo dokonce jeho části, ale je vždy onemocněním celého jedince. Léčbou jednoho orgánu můžeme ovlivnit jiný orgán. Dochází k vzájemné podpoře, nebo naopak vzájemnému tlumení jejich funkcí.
Podle tradičních názorů celý vesmír, a s ním i člověk, neustále vibrují mezi dvěma póly – jinem a jangem, které jsou sice protikladné, ale navzájem spjaté. Jeden z druhého vzniká a každý nese v sobě zárodek toho druhého.Jeden bez druhého nemůže existovat, jsou jako den a noc, chlad a teplo a podobně. Vše aktivní, teplé a světlé, stejně jako pohyb patří do systému jang, vše pasivní, hmota, chlad, tma, klid patří do systému jin. Oba tyto principy musí být v rovnovážném stavu. Také lidské zdraví je projevem rovnováhy obou těchto principů, které existují všude, a samy jsou podstatou takzvané životní energie – čchi, která udržuje rovnováhu mezi jednotlivými orgány a celkem, a podle tradičních názoru cirkuluje v tzv. akupunkturních dráhách.


Jangová energie během dne řídí povrch těla. Ráno na úsvitě začíná ožívat, přes poledne je nejsilnější, po západě slunce je již slabá, a tehdy se zavírají i brány čchi (póry v pokožce). Jang k večeru se shromažďuje a uschovává uvnitř. V této době již není radno unavovat tělo, ani se netřeba zdržovat na sychravých zamlžených místech. Kdo se protiví zákonitostem chodu jangu v těchto třech denních dobách, nedokáže si uchránit tělo před vnějšími škodlivostmi, jež jej budou následovně oslabovat“

jin- jang se promítá do všech forem existence a způsobuje cykličnost jejich projevů: je den a noc, léto a zima, život a smrt, nehoře a dole, vlevo a vpravo, atd.

 

JIN JANG
samičí princip samčí princip
pasivita aktivita
žena muž
zem nebesa
Měsíc Slunce
smrt život
nehybnost pohyb
forma beztvárnost
hmota energie
voda oheň
podzim, zima jaro, léto
noc den
chlad teplo
vlhko sucho
tma světlo
těžké lehké
kalné čisté
měkké tvrdé
klesání vzestup
dole nahoře
vpravo vlevo
nitro povrch
zahušťování rozptylování
dostředivost odstředivost