Citáty

 

                Vyberte si citát na dnešní den:

                                                                              

 

 • S přítelem po boku není žádná cesta příliš dlouhá. Japonské přísloví

   

 • Umění žít ve vztahu je nejvyšší mistrovství, a jediný způsob, jak jej dosáhnout, spočívá v jeho praktikování. Naučit se fungovat ve vztahu proto vyžaduje činy, nikoli vstřebávání znalostí. D.M.Ruiz

   

 • V situaci, před kterou budete postaveni, s níž se budete muset vypořádat, bude Vaše jednání jasné, jednoznačné a také pravděpodobně účinné, jestliže bude vycházet z vědomí Přítomného okamžiku. Nepůjde o myšlenkovou reakci, podmíněnou zážitky z minulosti, nýbrž o intuitivní odpověď na danou situaci. E.Tolle  

   

 • Krása bez dobrého srdce je jako dům bez dveří, loď bez větru, pramen bez vody. Italské přísloví

   

 • Vím, co je láska. Láska znamená, že už se nekladou další otázky. A. de Saint-Exupéry

   

 • Co jsi pochopil v rozumu, může být vyvráceno novým důkazem. Co ses dozvěděl ve svém srdci, je navždy tvé. A. de Saint-Exupéry

   

 • Každý člověk má tři charaktery: jeden, který ukazuje, jeden, který má, a jeden, který si myslí, že má. A.Carr

   

 • Odstranit špatnou myšlenku z hlavy člověka je těžší než odstranit nádor z těla.  Arabské přísloví

   

 • Nikdy nečekej na zítřek, když máš někomu říci, že ho máš rád. B. Ferrero

   

 • Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem. J.Addison

   

 • Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou. Seneca

   

 • Těžkosti často odhalí u lidí to nejlepší. Anglické přísloví

   

 • Hloupost dokazují tři vlastnosti: tvrdohlavost, pýcha a neústupnost v názoru. Arabské přísloví

   

 • Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se k tobě chovaly tvoje děti. Sokrates

   

 • Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu. Leonardo da Vinci

   

 • Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Schweitzer

   

 • Láska je jako duha, která hýří všemi barvami života. Osho

   

 • Člověk má dvě uši, ale jen jeden jazyk. Měl by tedy dvakrát tolik naslouchat, než mluvit. Maugham

   

 • Rady jsou jako obnošené šaty - nemáme je rádi, ani když nám padnou. T. Wilder

   

 • Když se mladý muž hluboce zamiluje do určité mladé ženy, je ve skutečnosti hluboce zamilován do své představy o ní.  Paul Buton

   

 • Člověk bez smíchu je jako strom bez květů. Osho

   

 • Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem. Honoré de Balzac

   

 • Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se tě zeptají, jak se ti daří, a počkají i na odpověď. Anonym

   

 • Vaše špatná nálada znečišťuje nejen Vaši vnitřní bytost a všechny kolem Vás, nýbrž také kolektivní lidské vědomí, jehož jste neoddělitelnou součástí. Žádná jiná forma života na Zemi než lidé nezná negativitu, stejně tak jako žádná jiná forma života neznásilňuje ani jedy neotravuje Zemi, která nás živí.  E. Tolle

   

 • Nejztracenější den našeho života je ten, kdy jsme se nezasmáli.  S. Chamfort

   

 • Šťastný člověk nikdy neprovede nic špatného. Aristoteles

   

 • Čas a vytrvalost dovedou hlemýždě do Jeruzaléma. anglické přísloví

   

 • Nikdy nenaslouchejte těm, co špatně hovoří o druhých a dobře o vás. L.N.Tolstoj

   

 • Když svým ukazovákem vyčítavě ukazuješ na někoho jiného, uvědom si, že třemi prsty ukazuješ na sebe. Anonym

   

 • Strach má velké oči, ale málo vidí. Tyrolské přísloví

   

 • Umět poděkovat patří k bohatství člověka. Arabské přísloví

   

 • Často vidíme něco stokrát, ba tisíckrát, než to poprvé opravdu vidíme.  Morgenstern

   

 • Nemoc dává poznat hodnotu zdraví, zlo hodnotu dobra, hlad hodnotu nasycení, únava hodnotu klidu.  Hérakleitos 

   

 • Laskavá slova mohou být krátká a lehce vyslovitelná, ale jejich ozvěna je přímo nekonečná. Matka Tereza

   

 • Když chceš zjistit, jak jsi bohatý, sečti hodnoty, které se nedají koupit.  J.Kratka

   

 • Kvalita Vaší komunikace závisí na tom, zda své emoce podřídíte lásce nebo strachu. Když dokážete rozlišit lásku a strach, začnete si uvědomovat, jakým způsobem sdělujete svůj sen ostatním, a můžete se rozhodnout činit tak s láskou. D.M.Ruiz

   

 • Strom neodepře svůj stín ani tomu, kdo ho přichází porazit. Malajské přísloví

   

 • Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebování, nýbrž naplnění.  A. de Saint-Exupéry

   

 • Děti vyslovují nespočetné něžné city, které mají i dospělí, jen je nevyjadřují.  Jean Paul

   

 • Víra má nezměrnou moc. Nedůvěra oslabuje. Osho

   

 • Srdce moudrého člověka není z kamene. Je vnímavý k citům jiných lidí stejně jako ke svým.  Lao-c’

   

 • Mít pevnou víru znamená mít velkou moc, neboť záměr i vůle zůstanou nerozděleny. Pokud slovo nerozmělníte pochybnostmi, jeho síla ještě vzroste. D.M.Ruiz

   

 • Naši bližní potřebují naši pomoc - ne naše hodnocení.  J.Kratka

   

 • Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konat druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.  J.Ruskin

   

 • Odvaha je strach, který byl poražený láskou. Anonym

   

 • Vlídnost bere i jed hadům.  Michelangelo Buonarroti 

   

 • Pokud existuje člověk, jemuž důvěřujeme, dokážeme přežít navzdory všemu. Anonym

   

 • Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.  J. Vaniše

   

 • Jediným neštěstím mnoha lidí je to, že nevědí, jak jsou šťastni. G. Keller

   

 • Pocit štěstí přichází, když nic nepotřebujeme. K.Nejedlý

   

 •  Každá chyba je příležitostí se něčemu naučit. Osho
 
 • Každý z nás žije ve svém vlastním snu, ve své vlastní mysli. Každý z nás se nachází v úplně jiném světě než ostatní. D.M.Ruiz
 
 • Vy jste tou silou, která si hraje s Vaší myslí a používá Vaše tělo jako svou oblíbenou hračku. To je důvod proč jste tady: abyste si hráli a bavili se. Rodíte se s právem být šťastní a užívat si života. Nejste tu proto, abyste trpěli. D.M.Ruiz
 
 • Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.  A. de Saint-Exupéry
 
 • V mém světě se nic neděje náhodou.  N.D.Walsch
 
 • Každý může milovat všechno, jakmile si uvědomí co dělá, a proč to dělá.    N.D.Walsch
 
 • Jestliže žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.  Seneca
 
 • Můžeš svým přátelům a příbuzným posílat dobrou energii, aniž by o tom věděli. Božská jiskra hoří neustále, a když je příjemce otevřený, může dokázat velké věci s jedním dobrým přáním, které pro něj někdo měl.  B.Mohr

   

 • Kdo se rozhodl pro odplatu, měl by kopat dva hroby. Čínské přísloví

   

 • Pokud Ti nestačí to, co Ti Vesmír posílá, pokračuj v práci na sobě samém, aby ses stával více světlem, více láskou. Neboť podle zákona rezonance můžeš do svého života přitáhnout jenom to, co obsahuje přibližně tolik světla a lásky jako Ty sám.  Mohr

   

 • Místo aby ses snažil vymýtit zlo, není snad lepší rozmnožit dobro? A. de Saint-Exupéry