Práce s energií

 

Reiki je velice staré léčitelské umění, jehož původ nejsme schopni přesně doložit, ale předpokládá se, že s touto technikou pracovali již kněží v Egyptě a Atlantidě. Dle dochovaných historických pramenů používal tuto léčebnou techniku i Buddha.

Reiki je životadárná energie a lze jí použít kdekoliv a pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích.

Energie Reiki vyrovnává, harmonizuje a působí na všech úrovních - fyzické, duchovní, emocionální i mentální, ovlivňuje nejen důsledek, ale i příčinu nemoci.

Energie Reiki nezná prostor ani čas. Projde jakýmkoliv materiálem (i ocelí), urazí jakoukoliv vzdálenost (což přináší možnost léčby i na obrovské vzdálenosti) a v okamžiku, kdy je poslána příjemci, pocítí i on její účinek.

 

Čakry a jejich význam

  1. Kořenová čakra (Múládhára)
  2. Sakrální čakra (Svádhišthána)
  3. Čakra solar-plexu (Manipúra)
  4. Srdeční čakra (Anáhata)
  5. Krční čakra (Višuddha)
  6. Čakra čela – třetí oko (Ádžňá)
  7. Korunní čakra (Sahasrára)

Většina lidí považuje svět hmoty a tím také fyzická tělesa za jedinou realitu, protože pouze tu mohou vnímat svými fyzickými smysly a racionálním rozumem. Např. oku jasnovidce se ale ukazuje při pozorování člověka větší množství struktur, pohybů, forem a barev energie, které jsou viditelné jak vně tak uvnitř fyzického těla.

Jestli také patříš k lidem, kteří mohou akceptovat pouze hmotné předměty jako realitu, tak zkus přemýšlet o tom, co se stane s energií, životní silou, která oživuje fyzické tělo a propůjčuje mu citlivost a schopnost projevu, když toto tělo zemře. Fyzikální zákon nám říká, že energie nikdy nemizí, že se pouze transformuje. Síla, která působí za hmotnou formou těla s jeho funkcemi a schopnostmi, je složena z komplexního systému energií, bez kterého by fyzické tělo nemohlo fungovat.

Tento systém obsahuje tři základní složky:

  • Vibrační pole energií (energetická těla)
  • Čakry (centra energie)
  • Nádí (rozvodné kanálky)

Nádí jsou v tomto systému energií jakousi analogií tepen (artérií) fyzického těla. Slovo nádí pochází ze sanskrtu a znamená roura, nádoba, žíla. Jejich úlohou je rozvádět pránu neboli životní energií v celém systému. Sanskrtské slovo prána může být přeloženo jako 'absolutní energie'. V čínsko japonské tradici se tato univerzální životní síla nazývá chi nebo ki. Představuje prazdroj všech forem energie a projevuje se v různých oblastech bytí na různých frekvencích. Jednou z jejích forem je dech, jeden ze způsobů jímž je nám umožněno pránu přijímat. Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány, kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence neb u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence nebo u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje.

Čakrami jsou nádí jednoho vibračního pole propojena s nádí sousedního vibračního pole. Některé ze starých indických a tibetských textů se zmiňují o počtu 72 000 nádí, jiné historické texty dokonce o 350000 nádí. Nejdůležitější kanály energie v lidském těle se nazývají Sušumna, Ida a Pingala. Číňané a Japonci znají podobný systém kanálů energie, které označují meridiány. (ze znalosti těchto meridiánů se vyvinula akupunktura.)

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, bud' přímo nebo prostřednictvím nádí, životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí. Tímto systémem je člověk v bezprostřední interakci se silami, které působí na různých úrovních bytí v jeho okolí, v kosmu a u základů všeho tvoření.

Převzato z: Základní kniha o čakrách (Shalila Sharamon - Bodo J. Baginski) a Harmonizace čaker (Pauline Willsová)

 

 

Shamballa

 

Shamballa 1024 je zde pro všechny a slouží jako takzvaná jízdenka k Vzestupu. Naše Země v této době prodělává planetární vzestup do čtvrté dimenze a my lidé máme tuto možnost také.Většina z nás, co jsme nyní na Zemi inkarnováni, jsme se na úrovni Duší zavázali, že pomůžeme Zemi zvednout její vibrace a posunout ji dále na její evoluční cestě.Nemůže se ale tak stát dříve, pokud my sami jako její děti nebudeme vibrovat na vyšších frekvencích.
Těm, kteří již vědomě jdou jakoukoliv duchovní cestou Shamballa 1024 ještě více urychluje jejich vývoj a dokonale pomáhá rozbíjet jednu iluzi za druhou. Těm, kteří ještě vědomě po žádné duchovní cestě nekráčí zase napomáhá vnímat svět i sebe více energeticky, a probouzí v nich větší vnímavost k sobě samým i k životu, a  nám všem pomáhá lépe vnímat své emoce a pocity,vyznat se v nich a nenechat se jimi pohltit.
Shamballa 1024 je energetický léčebný systém,který je naší planetě teprve od roku 2003.Je reprezentován nanebevzetým Mistrem  Saint Germainem a jeho očistným Fialovým plamenem a dále také jeho průvodcem jménem Joelle.Channelovala ho June Stephansen.
Tento systém zahrnuje 1024 symbolů,které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Symboly Shambally 1024 kmitají ve 4D a mohou pomoci vyléčit nemoci,na které naše medicína ,jež je určena pro 3.dimenzi,nestačí.Nicméně hlavním předpokladem k vyléčení je ochota se změnit a pracovat na sobě.
Podle mých osobních zkušeností je Shamballa 1024 i 2002 transformační energie představující velice účinný nástroj pro čištění nahromaděných bloků v našem podvědomí.Zasvěcení do Shambally velmi urychluje náš osobní i duchovní vývoj. Je potřeba s tím počítat a dát k tomu vnitřní souhlas.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik typů energií. Jde o tyto energie:
- Univerzální životní energie (Reiki) - to je energie,která protéká celým Vesmírem,Je to energie,která tvoří a dává život a její hnací silou je láska.
- Energie Světla v našem Duchovním srdci -  neboli “JÁ JSEM” Boží přítomnost.Tato energie byla údajně lidstvu zpřístupněna v roce 1987 v době harmonické konvergence,aby otevřela pro Zemi novou cestu k Bytí.
- Energie Nanebevzatých Mistrů - Nanebevzetí Mistři jsou bytosti,které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v energetické formě,vedou a učí lidstvo.Jejich úkolem je podpořit nás a planetu Zemi v našem duchovním vývoji a pomoci nám dosáhnout konečného osvobození.

- Kristovo vědomí (všeobsahující,bezpodmínečná láska)

Systém obsahuje celkem 1024 symbolů, které jsou rozděleny do čtyř stupňů
po 256 symbolech - a ty jsou pak předávány “telepaticky” prostřednictvím
zasvěcení přes naše Vyšší Já.

Symboly se předávají jako celek (není tedy nutné pamatovat si je jednotlivě). Tím, že se symboly nepředávají přímo z člověka na člověka se zabrání komolení symbolů a zneužití systému. Nehledejme v tom žádné složitosti, je to dokonalé a účinné svou jednoduchostí.
Jediné,co u Shambally 1024 potřebujete, je mít čistý úmysl!