RELAXAČNÍ MASÁŽ NOHOU

26.01.2010 22:21

Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou ,která dokáže poznat disfunkci jednotlivých orgánů ,tato metoda jemné masáže odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce,které se vytvořily už v prenatálním období našeho života.Jedná se o takové životní vzorce,jež se v rodině předávají dalším generacím,čím brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie,kterou má člověk k dispozici.Na noze je možné nalézt vše,z čeho se skládá lidské tělo-zobrazení veškerých orgánů a duševně-duchovních vzorců.

Všeobecně platí,že stačí jedna masáž týdně.Více než jedna procedura by vnesla do lidského energetického systému příliš mnoho pohybu a v procesech přeorientování by zbytečně nastal zmatek.

Zavolejte a přijďte vyzkoušet tuto masáž a bude Vám báječně.