B.M.T. - Bodová Myofasciální Technika

03.04.2010 09:22

Jemná, účinná technika pro každého, která dovolí tělu, aby se samo uzdravilo.

 

BMT je holistická, neinvazivní metoda inspirovaná prací Thomase Bowena. Nesoustředí se na uvolňování jednoho svalu, ale pracuje s oblastmi těla či s tělem celým. To vede k uvolnění na úrovních povrchových (přímé ovlivnění nervových zakončení v kůži, podkoží a svalech) i vnitřních (nepřímé ovlivnění vnitřních orgánů) s využitím vlastních regeneračních mechanismů ošetřovaného organismu.

 

Šetrný impulz přes definované body (často v těsné blízkosti akupunkturních bodů) vyvolává odezvu receptorů ve svalech, úponech, kůži i podkoží. Signál se přenáší do centrální nervové soustavy a prostřednictvím reflexů zpět, jak do oblasti přímo ovlivňované, tak i do oblastí reflexně propojených. Dochází k lokálním chemickým změnám vnitřního prostředí organismu, prokrvení a výživy tkání v důsledku uvolnění kontrakcí utlačujících části cévního i nervového systému, ke zlepšení svalové činnosti a funkce mízního systému. Výsledkem bývá vymizení bolestivého vjemu v problematické oblasti a normalizace funkce svalu.

 

Zcela nový a velmi účinný typ rekondiční masáže vyvinul v Austrálii muž jménem Thomas A. Bowen v 50. letech 20. století. Základem celého jeho systému se stala specifická masážní technika dnes označována jako tzv. "Bowenův pohyb". Spočívá ve zvláštním způsobu ovlivňování napětí svalů a svalových skupin prostřednictvím jemné manipulace s vrstvami kůže a podkoží. Při provádění zmíněného Bowenova pohybu vyškolený teraupet na stanoveném místě nahrne kůži napříč přes sval, vedle svalu vyvine jemný, nebolestivý tlak, který udržuje po dobu několika sekund a pak pod stále stejným tlakem vyrovná vytvořenou kožní řasu a vrátí kůži zpět na původní místo. Pohyby jsou prováděny na jasně anatomicky definovaných místech ve stanoveném pořadí. Mezi jednotlivé série pohybů jsou zařazovány přestávky (nejčastěji 2 minutové), které organismu poskytují čas ke zpracování informací uvolňovaných v průběhu ošetření a tak přispívají k lepšímu výsledku masáže.

Základní systém ošetření Bowenovou tlakovou masáží vychází z holistické představy o organismu, a proto není zaměřen na diagnostiku a cílené izolované ošetřování konkrétních problematických partií.
Cílem tohoto typu masáže je optimální vyladění svalové soustavy ošetřovaného organismu s využitím jeho vlastních zdrojů.

Bowenova tlaková masáž je otevřený systém.
Při základním ošetření se využívají především sestavy Bowenových pohybů určené k normalizaci napětí v systému posturálních svalů. Toto základní ošetření lze podle potřeby rozšířit o některou z doplňkových sestav zaměřených na specifické problémy subjektivně pociťované ošetřovanou osobou.

Používaná technika je při správném použití natolik jemná a neinvazivní, že nehrozí poškození organismu z vnějšku. To oproti klasické či sportovní masáži výrazně snižuje rizika jejího využití pro rekondiční účely i mimo rámec zdravotnictví.

Principy působení metody
Otázka přesného mechanismu působení metody nebyla přesně a beze zbytku zodpovězena a popsána. Jisté je, že organismus je ovlivňován jako celek a v mechanismu působení se uplatňuje značné množství podnětů. K jejich přesnému zmapování bude zajisté potřeba ještě hodně času a soustředěného úsilí odborníků. Základní fyzikální působení přímo ovlivňuje nervová zakončení v kůži, podkoží a svalech. K ovlivňování dochází tlakem, tahem při vytváření kožní řasy a vibrací tkání, která vzniká při poslední fázi Bowenova pohybu. Při správném provedení se všechny uvedené impulsy pohybují pod hranicí bolestivosti a nemohou tedy vybudit obranou spastickou reakci. Na druhou stranu se většina míst, na který se Bowenův pohyb obvykle aplikuje , nachází v těsné blízkosti akupunkturních bodů, povrchově uložených nervových pletení či lymfatických cest. Šetrný impuls v těchto místech vyvolává odezvu receptorů ve svalech, úponech, kůži i podkoží. Z receptorů se signál přenáší dostředivými drahami do centrální nervové soustavy a prostřednictvím mosynaptických i polysynaptických reflexů zpět jak do oblasti bezprostředně ovlivňované tak i do oblastí reflexně propojených. Řetězovou reakcí se odezva šíří, dochází k lokálním chemickým změnám vnitřního prostředí organismu, lokálním změnám prokrvení a výživy tkání v důsledku uvolnění spasmů utlačujících elementy cévního i nervového systému, zlepšení svalové činnosti a funkce lymfatického systému.

Konečným efektem této kaskády bývá vymizení bolestivého vjemu v problematické oblasti a normalizace funkce svalu.
Velmi často pozorujeme i psychické uvolnění. Pro princip působení Bowenovy techniky samozřejmě existují i vysvětlení využívající například terminologii běžnou pro východní filosofické směry. Zde se hovoří o harmonizaci toku chi v těle a odstraňování bloků na energetické úrovni. Bowenova tlaková masáž je metoda použitelná za jakýchkoli podmínek a pokud je řádně aplikována, je bezpečná a zcela nenásilná. Při aplikaci této metody je však nezbytné brát v úvahu skutečnost, že ji v žádném případě nelze používat jako náhradu tradiční lékařské péče.

Ale co přesně je tedy Bowenova tlaková masáž?
Bowenova tlaková masáž je dynamický systém masáže svalu a pojivové tkáně, která v celosvětovém měřítku provedla revoluci ve zdravotnictví. Používá se úspěšně více než 40 let a napomáhá tisícům lidí, kteří trpí různými chorobami. Tato technika ohromila terapeuty a lékaře všech oborů, kteří ještě dnes přesně nevědí jak pracuje. Ano, dokonce i dnes zůstává záhadou a tisíce masérů Bowenovy tlakové masáže by se rádi pana Bowena zeptali, pokud by žil, jak a proč tato technika funguje tak efektivně.

Co často překvapuje mnoho lidí je to, že se využívají při Bowenově tlakové masáži pouze jemné pohyby a pravidelně můžete vidět ohromující účinky. Často se uleví lidem s vážnými bolestmi zad a krku už po třech sezeních, zastaví se migrenosní bolesti hlavy a snižují se bolesti kotníku, ramen a kolen. Existují dokonce případy, kde skoliózy nebo závažná zkřivení se po provedení této techniky opravdu vyrovnala. Bowenova tlaková masáž byla v Austrálii tak úspěšná, že byla přijata i veterináři. Dnes se některé techniky používají s velkým úspěchem u závodních koní a psů.

 

Při  jakých stavech můžeme Bowenovu metodu využít?
Metoda se využívá pro různé stavy jako je hučení v uších, alergie, infekce močového měchýře, vysoký nebo nízký krevní tlak, deprese a psychické problémy, ekzémy, bolesti žlučníku, ledvinové a menstruační potíže. Dále:

· Astma, rozedma plic, senná rýma
· Artritida, bolesti kloubů, vbočené palce
· Svalové bolesti a křeče, růstové bolesti
· Potíže s nervosvalovou rovnováhou
· Trávicí potíže, koliky, nevolnosti
· Noční pomočování dětí, inkontinence
· Neplodnost, těhotenské potíže, menstruační problémy
· Lymfatické uzliny a cesty, zhoršený odtok lymfy
· Ztuhlé rameno, tenisový loket, karpální tunel
· Nedoslýchavost, problémy s ušima i s očima
· Ledvinové, žlučníkové a jaterní potíže
· Bolesti hlavy, migrény, závratě
· Bolesti zad, hrudníku, břicha, kříže, kostrče, hýždí
· Problémy se spodní čelistí a trojklaným nervem

 

Bowenova tlaková masáž není akupresura nebo akupunktura, ale tělo na ni reaguje podobně bez jehel nebo elektronického zařízení. Je bezpečná pro každého od novorozenců až po staré lidi a prodlužuje snížení bolesti a neklidu.

 

Tato metoda je úspěšná při zastavení zvonění v uších neboli tinnitus, zlepšuje imunitu, zlepšuje funkci ledvin, všechny typy bolestí, zlepšuje migrény, zklidňuje psychické potíže a potíže se stresem, zlepšuje kloubní potíže, bolestí krku a kloubní záněty, zlepšuje potíže s dýcháním, ztišuje bolesti způsobené infekcemi močového měchýře , snižuje vysoký krevní tlak a také mnoho dalších pozitivních výsledků. Téměř každý získá nějaký prospěch z Bowenovy tlakové masáže.

 

Ale co odděluje Bowenovu tlakovou masáž od ostatních druhů masáží?
Věřím v to, jakým způsobem Bowenova tlaková masáž pracuje. To znamená, že udržuje tělo v rovnováze, takže znovu dovoluje tělu samo se uzdravit. Odstraňuje překážky v těle, které jsou výsledkem nesprávného držení těla, nedostatkem cvičení nebo zraněním a znovu vyrovnává celé tělo a jeho systémy. Bowenova tlaková masáž využívá principu pozitivních a negativních pohybů. Běžně se učí, že kůže, na které se pohyb provádí se odtáhne v negativním směru a pak se provede pohyb přes svaly, nervy a šlachy v opačném směru. Tyto pohyby posílají složitou zprávu do mozku, tak aby uvedly do pohybu řadu reakcí, které poskytují svalu uvolnění. Jakékoliv napětí v této oblasti je sníženo. Zatímco jeden pohyb může mít blahodárný účinek, celá série pohybů ve správném pořadí má největší účinek pro tělo. Každý den hrubě zacházíme s naším tělem. Spíme na špatných matracích s mnoha polštáři, takže naše páteř neodpočívá v přirozeném stavu. Cvičíme nevhodně, běháme ve špatných běžeckých botách, které netlumí nárazy. Zvedáme věci bez ohnutí kolen nebo držení rovných zad. Když řídíme, natahujeme se pro věci vzadu auta. Obvykle nosíme tašky na jednom rameni, a tak namáháme jednu polovinu těla. A samozřejmě množství dalších aktivit, které vytváří nerovnováhu páteře. Tato nerovnováha staví náš svalový systém do obranné pozice, ve které se pokouší zdolat stažení těchto svalů na jedné polovině těla tak, aby vyrovnala změny těžiště.


Pokud jsou tyto svaly umístěny v obranné pozici, kde udržují nové těžiště, můžeme zjistit, že svalové napětí není řádně v rovnováze, protože jedna strana má větší napětí než druhá. Pak se naše tělo pohybuje z přirozeného stavu rovnováhy a ohebnost se snižuje atd. Tyto problémy mohou mít za následek vznik migrén, bolesti krku a páteře a kloubních potíží.

Po Bowenově tlakové masáži se často také zlepší cysty a otoky. Věřím, že je to z důvodu stimulování čistících tělních orgánů jako jsou ledviny a játra a také drenáží lymfatického systému, která zlepšuje tělní imunitu.

 

Bowenova tlaková masáž může velmi ulevit těhotným maminkám. Tato metoda má schopnost snížit bolest dolní části páteře během změn, které nastávají v těle těhotné ženy.

 

Často se zlepší stav u lidí trpících úzkostmi, depresemi a těžkými stresy. Po Bowenově

tlakové masáži se uleví jak psychicky tak i fyzicky. Lidé začnou vidět problémy v rozdílném světle. Klienti obvykle říkají, že cítí jako by z nich spadla obrovská tíže. Mají mnohem více energie a mohou se lépe soustředit na své aktivity. Tato metoda poskytuje úlevu od problémů, které tíží mnoho lidí.

 

Pro klienty je Bowenova tlaková masáž viditelně bezbolestná a nenásilná. U této procedury není potřeba svlékat oblečení. Je velmi důležité si uvědomit, že tato metoda často odstraňuje z těla velké množství jedovatých látek, takže klienti musí pít během terapeutických sezení velké množství tekutin, nejméně dva litry za den tak, aby dovolily ledvinám a orgánům zbavit se jedovatých látek, a tak vyčistit tělo od přebytečného odpadu. Klienti se nesmí také koupat v příliš horké nebo studené vodě, protože by mohli snížit úspěšnost techniky Bowenovy tlakové masáže a to v oblasti toku energie středovou osou těla.

 

Tuto techniku doporučuji každému, kdo trpí jakýkoliv druhem chronické bolesti, těm kdo jsou často stresovaní, nebo těm kdo trvale pociťují únavu a trpí nedostatkem energie. Budete příjemně překvapeni účinky Bowenovy metody. Bowenova tlaková masáž je jedinečná australská metoda, která podněcuje tělo k samouzdravení.

 

Doporučení k Bowenově tlakové masáži:

  • Ideálně naplánujte Bowenovu masáž na den, kdy nebudete vystaveni obzvlášť stresové situaci, lépe tak využijete energii získanou k Vaší regeneraci a samoléčbě.
  • V den ošetření se nesprchujte ani nekoupejte v horké vodě (dochází ke změně vibrační úrovně organismu, což narušuje působení Bowen).
  • V následujících 5 - 7 dnech neabsolvujte jiné masáže ani mobilizace, manipulace, měkké techniky... (narušuje působení Bowen).
  • Vyhněte se po tuto dobu také extrémním teplotám vody, sauně a jednostranné zátěží...(narušuje působení Bowen).
  • Po každé masáži provádějte oblékání i obouvání pouze v sedě, neměli by jste stát na jedné noze.
  • Dbejte na to, aby jste nesetrvávali ve stejné poloze nebo sedu déle než 30 minut. Poté se protáhněte a projděte místnosti.
  • Jako pomoc při detoxikaci organismu pijte alespoň dva a půl litru vody denně.
  • Naučte se sedět tak, aby jste nekřížili nohy, což blokuje průchod energie v těle a mnohdy je příčinou zablokování páteře.

 

BMT je založená na sériích pohybů přes přesně definované body na těle člověka či zvířete (savce).

 

Mezi jednotlivé série pohybů jsou zařazovány přestávky, které organismu poskytují čas ke zpracování informací uvolňovaných v průběhu ošetření, a tak přispívají k lepšímu výsledku aplikace.
 
Ošetření BMT není přesně časově vyhrazené, záleží na konkrétním problému a na reakcích těla člověka či zvířete v průběhu terapie!
 
Základní ošetření trvá obvykle kolem 40-50 min., může trvat déle, ale při akutních problémech naopak třeba i jen 10 min. - nejedná se o klasickou masáž!
 
Na ošetření BMT si prosím na sebe vezměte volnější oblečení – je možno působit přes oděv, proto ani během „masáže“ není nutné se svlékat!